L O A D I N G
blog banner

Infografika w biznesie

Obecne realia mass mediów wymagają umiejętności szybkiej analizy i przyswajania informacji. Użytkownik Internetu nie ma czasu na zaznajamianie się z długim artykułem lub książką, oczekuje informacji czytelnej i skondensowanej, idealnie mieszczącej się w 160 znakach. Kluczowym elementem dla powodzenia w biznesie jest umiejętność dotarcia do klientów szybko i z precyzyjną informacją, przyciągającą wzrok i podaną w atrakcyjny sposób. Infografika jako nauka wizualizacji informacji jest idealnym sposobem na osiągnięcie tego celu.

Czym jest infografika?

Infografika jest graficzną wizualizacją informacji, danych oraz wiedzy. Została zaprojektowana w celu przekazywania wiedzy w sposób jasny i przystępny dla każdego odbiorcy. Jej przykłady można spotkać w prognozie pogody (mapy pogody z chmurkami i słoneczkami), w metrze (mapy przedstawiające trasy), w galeriach handlowych (oznaczenia punktów informacyjnych), na lotniskach (wizualizacja odlotów i przylotów lub oznaczenia miejsc usługowych). Celem infografiki jest przekazanie wielu danych na niewielkiej powierzchni, w sposób ułatwiający porównywanie danych, wydobycie esencji przekazu bez potrzeby zagłębiania się w treść przez dłuższy okres czasu.

Początki historii infografiki sięgają czasów starożytnych, gdy pierwszymi jej objawami były pisma obrazkowe i malowidła naskalne. Częściowo były one wymuszone brakiem dostępności innych form pisanych, jednak co do zasady są zgodne z obecnym rozumieniem przeznaczenia infografiki – przekazują informację w sposób łatwy do przyswojenia dla odbiorcy. Na powstanie następnych form trzeba było czekać aż do XVIII wieku, gdy zaczęto stosować wykresy. Dużym przełomem była praca Henry’ego Becka, który to przedstawił rozkład metra w Londynie z pominięciem faktycznego położenia geograficznego przystanków, zamiast tego skupiając się na ich wzajemnych położeniach i stosując linie proste i przecinające się pod kątem 45 stopni. Efekty tej pracy widać do dziś, gdyż jest to de facto standardowy sposób przedstawiania połączeń komunikacyjnych. Rozwój infografiki znacząco przyspieszył w XXI wieku, gdy możliwości techniczne komputerów wzrosły i pozwoliły na stosowanie różnorodnych form w reklamach, dziennikarstwie, teledyskach. Obecnie nie wyobrażamy sobie świata bez piktogramów, szczególnie w obliczu postępującej globalizacji, gdy forma pisana nie wytrzymuje starcia z mnogością języków, a jednocześnie jeden obraz przedstawia informację w sposób zrozumiały niezależnie od miejsca urodzenia.

Do typowych form infografiki zaliczamy:

  • Mapy – w szczególności słynna mapa Henry’ego Becka metra w Londynie,
  • Diagramy – słupkowe do porównań danych liczbowych, kołowe do danych procentowych,
  • Grafy – do połączeń i zależności między obiektami,
  • Osie czasu – do przedstawienia chronologii wydarzeń, na przykład bitew,
  • Mapy drzewa – do przedstawiania hierarchii z użyciem zagnieżdżonych prostokątów,
  • Piktogramy – oznaczenia punktów usługowych na lotniskach czy znaki drogowe.

Wyjątkowa skuteczność infografiki wynika z budowy ludzkiego wzroku i sposobu przetwarzania informacji przez mózg. Wzrok jest najważniejszym zmysłem, a blisko 50% neuronów odpowiada za przetwarzanie obrazu, w co wchodzi zarówno rozpoznawanie symboli (także w trakcie czytania, gdyż każde słowo jest pewnym symbolem graficznym), kolorów i kształtów, rozmiarów, ozdobników graficznych (podkreśleń, wytłuszczeń).

Synestezja wielu tych elementów pozytywnie wpływa na rozpoznawanie i zapamiętywanie informacji, czego nie zapewnia zwykły tekst pisany. Z tego względu elementami kluczowymi infografiki są kolory (służące do rozróżnienia różnych tematycznie informacji), rozmiary, kształty (w celu budowania skojarzeń), nieliniowy układ tekstu, forma przywołująca skojarzenia i budująca łatwe reguły mnemoniczne.

Infografika w zastosowaniach biznesowych

W epoce szybkich przemian i intensywnego życia ważne jest, aby do klientów dotrzeć z informacją w sposób szybki i skuteczny. Zainteresowany nie ma czasu na dowiadywanie się o produkcie, wyszukiwanie informacji, czy wyłuskiwanie szczegółów z długiego tekstu. Ważne jest, aby informacja była czytelna i podana na tacy, dlatego przy prowadzeniu komunikacji istotne jest, aby zarówno treść jak i forma odpowiednio wspierały szybkie przyswajanie wiedzy. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, należy dobrać odpowiednią formę prezentacji informacji, tak aby uwypuklić najważniejsze elementy przekazu, przykładowo przez odpowiedni dobór diagramu, czy pokazanie zależności dziedzinowych w sposób obrazowy.

Użytkownik poszukując informacji o produkcie skupia się przede wszystkim na szybkim znalezieniu konkretnych odpowiedzi, czym dany produkt jest, jakie korzyści można uzyskać i co należy spełnić. Klient często miał już do czynienia z innym produktem z tego samego obszaru, dlatego poszukuje czegoś wyróżniającego, dającego przewagę nad konkurencją. Taka informacja często może utknąć w otoczeniu pozostałych szczegółów, not prawnych, czy niezbędnych detalach odnośnie formy płatności, dlatego odpowiednie jej przestawienie przy pomocy narzędzi infografiki pozwala na wyekstrahowanie najważniejszych elementów.

W prowadzeniu biznesu liczy się czas. Produkt musi trafić na podatny grunt w odpowiednim momencie, ani zbyt wcześnie, ani zbyt późno. Jednocześnie wprowadzenie produktu na rynek jest dopiero pierwszym krokiem, a wraz z jego rozwojem ilość informacji do przekazania tylko wzrasta. Nie sposób oczekiwać od klientów, że poświęcą swój czas na dokładne zapoznanie się z każdą informacją, nawet jeżeli ich poczucie wartości produktu jest bardzo wysokie – należy dotrzeć do nich z informacją w taki sposób, aby mogli ją szybko zrozumieć i jeszcze szybciej zapamiętać.

Podsumowanie

Globalizacja i postęp technologiczny powodują przemiany w sposobie zdobywania, przetwarzania i zapamiętywania informacji. Tak jak druk pozwolił dotrzeć do mas, tak teraz narzędzia infografiki pozwalają na skrócenie czasu potrzebnego do zapoznania się z danymi. Efektywne ich użycie nie tylko wygląda estetycznie i przyciąga wzrok, ale przede wszystkim spełnia rolę informacją. Jeden obraz wart jest więcej, niż tysiąc słów, może być przeanalizowany szybciej i dłużej zostaje w pamięci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *